Hamzah Fansuri PDF É Hamzah Fansuri PDF \


13 thoughts on “Hamzah Fansuri

  1. Najibah Bakar Najibah Bakar says:

    Hamzah Fansuri PDF É Hamzah Fansuri PDF \ hamzah book, fansuri download, Hamzah Fansuri ebok, Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri EpubBuku ini walaupun isinya tidak panjang, tetapi berbobot Dikarang oleh seorang Dosen Hukum Islam, tidak hairan jika ia disorot dari sudut penyelidikan para sarjana.Ia mampu memberi gambaran awal mengenai konsep sufi Wahdatul Wujud yang menjadi pegangan Hamzah Fansuri, serta kenapa konsep itu dikatakan menyeleweng da


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri PDF É Hamzah Fansuri PDF \ hamzah book, fansuri download, Hamzah Fansuri ebok, Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri Epub Hamzah Fansuri, ulama Aceh terkenal dalam kealiman dan kesufian Ia pelopor sastra sufi Melayu sejak pertengahan kedua abad ke Ketenarannya di ranah Melayu bagaikan ketenaran Jalaluddin Ar Rumi di mata para sufi Syair syair yang dilantunkan sarat nilai religius dan cinta Ia memilih syair sebagai medium dalam Hamzah Fansuri PDF \ mengungkapkan perasaan cinta kepada Sang Khaliq Kiranya torehan pena Hamzah lewat syair syair itu telah mendapat ruang di hati masyarakat Melayu Itulah sebabnya, ia dinobatkan sebagai bapak pelopor sastra sufi Melayu yang tak tertandingi oleh para sufi hingga hari ini.

  • Paperback
  • 76
  • Hamzah Fansuri
  • Muliadi Kurdi
  • Indonesian
  • 15 May 2018
  • null

About the Author: Muliadi Kurdi

Hamzah Fansuri PDF É Hamzah Fansuri PDF \ hamzah book, fansuri download, Hamzah Fansuri ebok, Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri Epub .